Asbestsanering

Vi er godkjent asbestbedrift og utfører asbestsaneringsarbeid både utvendig og innvendig av bygg, konstruksjoner og båter.