Søke jobb
hos oss?

Saneringsgruppen AS består av flere selskaper og vi har en fremoverlent og aggressiv forretningsplan med store ambisjoner. 

Derfor ønsker vi å ha en god stab som er effektiv og ryddig. Vi ser alltid etter dyktige folk med erfaring fra riving og sanering, eller personer som mener å ha egenskaper som passer inn i vår bedriftskultur. 

Vi tar derfor i mot åpne søknader fra hele landet for både fagarbeidere og nyutdannede. Våre ansatte må være ryddige på arbeidsplassen og vi er veldig strenge på at våre rutiner og metoder følges. 

Er du anleggscowboy trenger du ikke søke!

Vi er en bedrift med høy hastighet og kort responstid, og vi leverer for våre kunder. Visjonen er at vi skal være en aktiv partner for å gjøre miljøet rundt oss bedre. Vi er stor tilhenger av sirkulærøkonomi og gjenbruk, og vi ser etter mennesker som tror at vi gjør nytte og utgjør en forskjell. 

Men vi tror også på å gi folk en "second chance" så om teksten her gir mening, ta kontakt. 

Kort søknad!

Takk for din interesse. Din melding er registrert.

arrow&v
Last opp CV

Apply for work?

Saneringsgruppen AS consists of several companies and we have a forward-looking and aggressive business plan with great ambitions.

And

That is why we want to have a good staff that is efficient and tidy. We are always looking for skilled people with experience from demolition and remediation, or people who believe they have qualities that fit into our corporate culture.

And

We therefore accept open applications from all over the country for both skilled workers and recent graduates. Our employees must be tidy in the workplace and we are very strict that our routines and methods are followed.

And

If you are a construction cowboy, you do not need to apply!

And

We are a company with high speed and short response time, and we deliver for our customers. The vision is that we will be an active partner to make the environment around us better. We are big supporters of circular economy and reuse, and we look for people who believe that we make a difference and make a difference. 
 

But we also believe in giving people a "second chance" so if the text here makes sense, get in touch or apply in the form above!