Eiendom2019: Skal vi rive eller sanere for gjenbruk

Gjennom tidene har menneskene vært flinke til å bruke det man fant. Og går man 200 år tilbake bygde man hus, demonterte dem og bygde dem opp igjen på en gård lenger nede i dalen. Tema for konferansen i år var akkurat dette og hvorfor vi må tilbake dit i fremtiden.

Spennende foredrag fra Spacemaker AS om bruk av kunstig intelligens for å bygge nye bydeler og hvor man får maksimalt ut av materialer, og arealer. Spacemaker AI gikk gjennom verdens byggebehov de neste 40 årene, og det forventes en eksplosiv utvikling ettersom er det mange store bygg som må dekonstruers på grunn av elde.

Vi var på konferansen Eiendom²2019 på Scandic Flesland hotell. En årlig nasjonal konferanse for eiendomsbransjen. En møteplass mellom byggherre, prosjekterende, rådgivende, skapende og gjennomførende bedrifter, selv om vi var den eneste gjennomførende bedriften som faktisk arbeidet med sanering, som hadde stand.


Det var mange gode foredrag og talere som stilte gode spørsmål for framtiden og som presenterte både prosjekter gjennomført og på blokka. Men det som var så interessant var gjennomgående om sirkulær-økonomi og at arkitekter og planleggere nå skal planlegge ut fra byggematerialenes livsløp. Det vil si at når man tegner og prosjekterer skal man ikke bare tenke på konstruksjon, men også dekonstruksjon som gjenbruk eller resirkulering av byggematerialer.


Miljøfokus lønner seg for investorer

Analyser fra DNB næringsmegling viser at det lønner seg å investere i miljøsertifiserte bygg. Det gir lavere rente på lån og høyere avkastning på leie. Og selv om mange leietakere svarer ja på at de foretrekker ett miljøklasifisert bygg, så er ikke nødvendigvis betalingsviljen like stor. Men likevel lønner det seg for investor, fordi prisveksten er større på slike eiendommer. Utviklere leder an, fordi det er lønnsomt og fordi risikoen er lavere. Miljøsertifisering av nye kontorbygg gir en merverdi som er større enn merkostnaden i entreprisen. Og det gir helt klart lavere utleierisiko og lavere driftskostnader. Dessuten gir det en lavere risiko for å bli rammet av kostbare pålegg fra myndighetene frem i tid.


Finansnæringen er nøkkelen for å få endring

Ettersom alt handler om økonomi til syvende og sist, så blir det ikke ett grønt skifte uten at finansnæringen er pådriver.

«Bankene kan ikke redde klima alene, men uten bankene kan ikke klima reddes»

Sitat av Klaes Eklund / bærekraftsøkonom SEB

Sett fra rent økonomisk perspektiv må utlånsboken til de forskjellige finansinstitusjonene ha lavere klimaavtrykk i fremtiden. Så her holder ett grønt skifte og en kynisk finansnæring hverandre i hånden. Og grunnen er at markedet ønsker det og etterspør løsninger med lavere klimaavtrykk. Så ser man det i perspektiv med alle de som roper at det er krise, så er det åpenbart at det påvirker opinionen og dermed markedene.


Elektronisk markedsplass

Det var innlegg om behovet for elektronisk markedsplass for byggematerialer og det ble snakket om noen løsninger som allerede var i gang. Vi i Saneringsgruppen AS har allerede planlagt en nettbutikk/database over ting vi mener kan OMBRUKES i sin nåværende form eller for andre formål, men etter dette er det mer naturlig å melde seg på til en større og omfattende plattform.


Ofte når vi sanererer og dekonstruerer ser ikke vi materialets fulle bruksområde. Vi demonterer for eksempel blikk fra vegger på ett bygg, og tenker at dette skal fortsatt brukes som blikk til vegg. Mens det allerede er en OMBRUKSbedrift som lager takshingel av gamle blikkplater. Og det er derfor det er så interessant med en elektronisk markedsplass for brukte byggematerialer som en råstoff-pool for andre virksomheter.

Det var utrolig interessant å høre hva mange av Norges største eiendomsforvaltere og utviklere hadde i tankene om dette temaet. Men for vår del var det enda mer interessant med tankene om hvorfor denne holdningsendringen kommer i eiendom, bygg og anleggsbransjen nå.


Lover og regler

Det er ikke til å stikke under en stol at myndighetene sine krav til næringen ikke er adekvat når det kommer til ombruk, dekonstruksjon og bruk av tradisjonelle (les gamle) byggemetoder. Det er svært kostnadsdrivende å være miljøbevisst i sine valg når en arkitekt eller utvikler skal tenke ombruk. Dette handler spesielt om krav til dokumentasjon og sertifisering av byggematerialene. Og kanskje er det nødvendig at slik ombrukskrav fortsatt står, men da blir det vanskeligere enn nødvendig å ombruke materialer. Alle krav til dagens bygg er kostnadsdrivende og selv om det er rett med balansert ventilasjon ett sted, så kan det være godt nok å åpne vinduet ett annet sted. Slik lover og regler er nå, så passer det ikke for ombruk av materialer på grunn av dokumentasjonskrav og sertifiseringskrav, og selv om baktanken på det regleverket var bra, så er det så raske endringer i bransjen og i tankene om dette at lovgivende organ ikke henger med.


"Fra den ene til den andre"

Det er noen smutthull i regelverket slik det fremstår, men det fungerer bare for de største eiendomsbesitterene. Dette fordi under dagens regleverk kan man flytte byggematerialer fra ett bygg til ett annet om man eier begge byggene. Men man kan altså ikke demontere de samme byggematerialene og selge de til bruk i en annen bygning. Det var flere av de store aktørene som var på konferansen som fortalte om prosjekter de hadde utført, eller var i ferd med å utføre hvor de bruker om 50 - 60 prosent av ett eldre bygg i ett som nettopp nybygd.


Kortreist materialer

Det er også flere byggherrer som nå oppgir i anbudsgrunnlaget at det skal benyttes kortreiste materialer så lenge det finnes innen samme region man bygger bygget fra. Dette handler om sertifisering av bygget etter det standarder som er i ferd med å komme, hvor materialers totale klima-fotavtrykk skal inn i regnstykket, ikke bare hvor energieffektivt det er etter at det er bygget. Dette kan være en renessanse for mange norske småbedrifter med fagkunnskap. Som norske steinbrudd, norsk limtreproduksjon, glassmestere, møbelsnekkere/fin-snekkere.


Tenke nytt, på gammelt

Det som helt klart var ett fint punktum var det siste foredraget av selskapet VILL URANISME og arkitekt Fredrik Barth. Han både fortalte om, og viste, en rekke eksempler på byggematerialer i prosjekter som fikk nytt liv som nye produkter. Presentasjonen av flere oppdrag og prosjekter som bruker gammelt byggemateriale på nytt. Anbefales å lese på nettsiden Deres om mange av de spennende tanker og argumantasjonen for hvorfor det er bærekraftig å bruke materialer i ett livsløp. For oss i Saneringsgruppen AS var dette spesielt spennende i det aspektet vi tenker fremtiden og veksten i vårt selskap på. Dette viser at vi er inne på rett spor.

105 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle