Saneringsgruppen AS - Sertifisert Miljøfyrtårn

Karolina har i lenger tid ledet prosessen med å få Saneringsgruppen AS sertifisert som miljøfyrtårn, og i slutten av desember 2019 ble vi belønnet med diplomet og retten til å merke oss som sertifisert miljøfyrtårn. Så hva er dette egentlig?


Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Bli bærekraftig

Det handler altså om bærekraftig utvikling og bærekraftig forretningsdrift. Og etter som vi arbeider i en bransje som står for 40% av Norges totale utslipp, så er dette en svært viktig faktor for å gjøre enkle grep som både sparer miljøet, men også ofte utgiftene. Som vi ser i beskrivelsen over handler det om ett sett med verktøy og metoder for å oppnå FN sine bærekraftsmål. Så vet vi at det er mange der ute som vil diskutere FN sine klimamål, og at de er basert på kunnskap som ikke er balansert over hvorvidt klimaandringene er menneskeskapt eller ikke.


Uvesentlig om det er menneskeskapt eller ikke

Men det er egentlig en helt uvesentlig diskusjon ettersom det er ettertrykkelig bevist at det er klimaendringer og at det er lite bra for artsmangfoldet på jordkloden. Det er bevist sammenheng mellom mange sykdommer og eksponering man får fra forurensning, enten det er i luft, vann, bakke eller i form av stråling. Og grunnen til at vi kan si at det er mindre viktig, er at det også er ettertrykkelig bevist at det er store forurensningsproblemer i områder hvor det finnes mennesker. Og jo større samlinger med mennesker og større byer det er, jo større er forurensningen som koster samfunnet enorme summer.


Livskvalitet

Så hvis vi begrenser dette til å handle om menneskers livskvalitet og ikke hvorvidt det er en global sammenheng, så er det innlysende at mindre forurensning i lokalmiljøet kun er positivt for oss alle. DERFOR er også det arbeidet Saneringsgruppen AS så viktig, for vi gjør hver dag litt bedre for våre medmennesker gjennom å bekjempe "kjøp og kast" og gjennom å sanere bygg og arbeidsmiljø på en slik måte at man unngår å bli syk.


Sanering i stedet for riving

Vi går inn i eldre bygg og miljøsanerer, asbest-sanerer og ikke minst så rydder og ribber vi bygg tilbake til betongen slik at de kan fornyes og brukes i ett nytt livsløp uten å rives. Dette er ett svært spennende fokus for oss, for vi er ikke alene. Det er store endringer på gang både fra offentlige myndigheter, fra utbyggere og fra tilretteleggere. Og det starter med spennende vurderinger som handler om materialers livsløp og ikke bare byggets livsløp. Mange materialer har ett mye lenger livsløp enn konstruksjonen de brukes i, så selv om det blir betraktet som søppel når det rives, så er det likefullt fullt brukenes til ett annet bygg, eller som råstoff i ett annet produkt.


Gjenbruk / ombruk

Men for oss handler dette også om gjenbruk, og som ett eksempel på det har vi laget en liten video fra en kunde som trengte gjøre endringer på sin bolig. Vi hadde ett rive og saneringoppdrag hvor utvendige branntrapper skulle demonteres. En betongplate fra ett annet bygg og en ytterdør fra et tredje hus. Alt dette fikk nytt liv da Trond skulle lage en ny inngang til en leilighet på loftet. Se filmen her



Hel-riving

Men vi driver også med hel-riving av alle typer konstruksjoner. Det betyr at vi har store maskiner som er bygget for å rive og klippe opp betong og stål-konstruksjoner. Og da handler det om det samme, nemlig resirkulering av metallene og at betongen knuses og fraktes bort fra området og til mottak. Konkurranseforholdene i dette segmentet er ganske tøffe, for her møter vi mange entreprenører som tar oppdrag de kanskje ikke er fullt utstyrt til å ta. OG historien viser at vi mange ganger konkurrerer mot aktører som heller graver ned avfallet enn å levere det på mottak. Når det er sagt, så er det mange gode rive-selskap vi konkurrerer mot også. Så vi skriver dette for at våre kunder skal huske å sjekke opp entreprenøren de velger før de tar den endelige beslutningen.

Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent sertifisering

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser både i Norge og i EU. Og sertifiseringen handler om mer enn bare klimamål. Det handler om arbeidsmiljø, om ledelseteknikk, strategivalg og fortjeneste til slutt. Det er ett verktøy som enhver bedrift vil kunne nyte godt av og som gir økt konkurransekraft.


Miljøfyrtårn - ett kvalitetsstempel i vår bransje

For alle virksomheter innen bygg og anleggsbransjen er det ett kvalitetsstempel å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Dette fordi det gir dokumentasjon på at bedriften arbeider strukturert og målrettet både for eget og andres arbeidsmiljø. Det dokumenterer at bedriften har gode systemer for internkontroll og HMS. Så for Saneringsgruppen AS er dette ett viktig markedsføringstempel som viser at vi er opptatt av miljøet rundt oss, og at det er et verdigrunnlag bedriften tar med seg på jobb hver dag.

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle