C. Sundtsgate 64 Bergen 

Beskrivelse:
Fullstendig utvendig og innvendig stripping av bygget i alle etasjer. Ut med alle vinduer. I tillegg var det en god del kjerneboring. 

Kunde: Donar AS
Sted: 

ProsjektID: 
Antall tonn levert deponi: 100
Gjennomsnittlig resirkuleringsgrad 94,6

Gjennomføringstid: 

1/7