top of page

Prosjekter

Nygårdsgaten 5

17400 m² 

Sanering, stripping av bygg til betong.

3480 tonn avfall, 97% sorteringsgrad

Hjalmar Bratningsvei 2

4200 m²

Helriving av bygg

2733 tonn avfall, 98% sorteringsgrad

C. Sundtsgate 64

3800 m²

Sanering, stripping av bygg til betong

492 tonn avfall, 94% sorteringsgrad

Lynghaug Borettslag

17 000 m2

Sanering av asbest-fasade, riving av balkonger

Prosjektet pågår, estimert 4000 tonn avfall,

mål om over 90% sorteringsgrad. 

bottom of page